Toruńscy adwokaci doradzają

Od dnia 8 listopada 2013 r., w każdym piątkowym wydaniu toruńskiego dziennika „Nowości”, czytelnicy znajdą rubrykę z poradami prawnymi udzielanymi przez toruńskich adwokatów.

Inicjatywa wyjścia z bezpłatną pomocą prawną z jednej strony podyktowana jest znacznymi potrzebami lokalnej społeczności, a z drugiej strony chęcią uświadamiania obywateli w kwestii przysługujących im uprawnień i możliwości przeiwdzianych przez prawo.

W dniu 15 listopada 2013 r. adwokat Filip Węgierski, odpowiadając na pytanie jednego z czytelników, opisywał problematykę związaną z umową darowizny i umową o dożywocie. Przede wszystkim poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości zmiany i rozwiązania umowy o dożywocie, a także prawa do odwołania dokonanej darowizny. Jak pokazuje praktyka, do kancelarii adwokackich często zgłaszają sie osoby, które zawarły takie umowy, a z różnych przyczyn chciałyby powrócić do stanu sprzed ich podpisania. Nierzadko sama porada prawna udzielona w tym zakresie, może pomóc takim osobom w podjęciu kolejnych kroków i decyzji.